NuPhICoS PROGRAMME

Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия (NuPhICoS) 2013
Проект No 2013-1-BG1-ERA10-00320
Еразъм Интензивна програма
Медицински университет - Пловдив

 

 

На Валоризационната конференция на 19.12 2013 год., Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Националната агенция по Програма Учене през целия живот, направи обзор на осъществените през периода 2007 – 2013 година дейности по най-голямата европейска програма за образование и обучение. По секторна програма Еразъм, Медицински университет – Пловдив , получи  отличие в дейност Интензивни програми за провеждания втора година Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия.
     
Certificate   Plaket
Created by Za Vas